Δ.ΕΙΣΦ.Μ/189/529674/25-04-2019

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019