Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-04-2019

Γεν. Δ/νση Εισφορών - Δ/νση Εισφορών Μισθωτών 
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών 

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους