Δ.ΑΣΦ.831/982402 - 09/08/2018

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών