Δ.ΑΣΦ./235/837851/09-07-2019

Διεύθυνση Ασφάλισης

 

 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

 ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. 51/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. 
             β) Το αριθ. Φ.10035/οικ.26774/705/21-6-19 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.