69845/03-04-2020

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2020.