270568/31-05-2023

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών (270568/31-05-2023)

Παράταση έως 30/06/2023 της προθεσμίας:

  • υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023, που αφορούν ασφάλιση ξεναγών και
  • καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών