165569 - 01/02/2018

Δ/νση Ιατρικής Αξιολόγησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής στις Γραμματείες ΚΕΠΑ του ισχύοντος μέχρι 31/12/2017 'Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας'