1377 - 01/06/2017

Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2017 για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Τομέα ΑΔΚΥ σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις