Διαγωνισμοί

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Z’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μάρ
12
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ  

Μάρ
06
2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, πιθανής δαπάνης ποσού #621.765,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια «χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισμού» για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Μάρ
06
2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών στο ιδιόκτητο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Δραγατσανίου 8 στην Αθήνα

Ιαν
08
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
24
2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #22.875,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και ενίσχυση της λειτουργικότητας του VoIP τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1555 και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης του αναβαθμισμένου τηλεφωνικού κέντρου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Δεκ
04
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
30
2018

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, Αθήνα.

Νοέ
20
2018

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα

Συνήθεις ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7, Αθήνα