eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διαγωνισμοί

Φεβ
05
2020

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έργου

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης έργου

 

 

Φεβ
04
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου laminate στους γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

Ιαν
30
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε  ισάριθμες  υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ

Ιαν
30
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Λήψη μέτρων ασφαλείας στις προσόψεις του ιδιόκτητου ακινήτου του ΕΦΚΑ επί των οδών Πανεπιστημίου αρ. 46 και Φειδίου αρ. 3, στην Αθήνα,  προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος από πτώση δομικών υλικών,  λόγω παλαιότητας των κτιρίων

Δεκ
30
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, διάρκειας τριών (3) μηνών, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων – Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   (ΦΠΥ 41/19)

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της υφιστάμενης μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής του τοπικού δικτύου Κ.Ε.Α.Ο., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για την κάλυψη χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών.   (ΦΠΥ 38/19)

Δεκ
17
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια :
α) Λογισμικού και β) Μηχανογραφικού εξοπλισμού και υλικού πληροφορικής για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #5.068,14#€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι #6.284,49#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε Κατηγορία (Κατηγορία Α, Κατηγορία Β).
 

Δεκ
11
2019

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια είκοσι (20) καταστροφέων εγγράφων για το γραφείο του Υποδιοικητή και άλλων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 5.814,40€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 7.209,86€ συμπ/νου ΦΠΑ)  και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 00.10.7127  του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦΚΑ έτους 2019 στον Κωδικό Αρχείου Ειδών: CPV 30191400-8 «Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων».

Νοέ
28
2019

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9