Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 60/22)

Αρ. Φακέλου:   ΦΓ 60/22

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ

Τύπος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024

Προϋπολογισμός: 467.310,77€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (579.465,35€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

Ημ/νία Διενέργειας: 05/09/2022

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/07/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 31/08/2022 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e-ΕΦΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 Τ.Κ. 106 71 -ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210 3729649-519