Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 33/22)

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 33/22

Τίτλος:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ, για την θερινή περίοδο 2022.

Προϋπολογισμός: 14.210.685,27€ πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (16.201.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/05/2022

Ημ/νία Διενέργειας: 30/05/2022

Τύπος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/05/2022

Πληροφορίες: Ηλίας Αλεξόπουλος: 210 -37 29 772 Μπίτσικα Σταυρούλα : 210.37 29 645               Τσολακίδου Μαρία : 210 36 66 010