Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΦΓ 65/23)

Πρόσκληση για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους  (ΦΓ 65/23)