eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αριθμός Φακέλου:       ΦΓ 48/19

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια Αγαθών
Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 (κατόπιν έρευνας αγοράς), πενήντα (50) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.750,00#€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι #24.490,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.7123 «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ.Κ.Α. του έτους 2019, στον Κωδικό Αρχείου Ειδών CPV:30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής». Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/11/2019

Ημ/νία Διενέργειας: 22/11/2019

Προϋπολογισμός: #19.750,00# € πλέον ΦΠΑ