Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ.Πρωτ.Πρόσκλησης:   362733/03-08-2022

ΑΔΑ : ΨΗΓ946ΜΑΠΣ-ΣΦΤ

Τίτλος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μίσθωση ακινήτου, με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας,  για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κυκλάδων  του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/08/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 31/08/2022 ώρα 14.00 

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο, Μανδηλαρά Νικηφόρου 1, Ερμούπολη, TK 84100, Σύρος, τηλ 2281082340.