Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου:   5ΔΣ/2021

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 5ΔΣ/2021) για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 6/9/2021

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ