Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτ.: 34051/Σ.9003/14-02-2020

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή – αναβάθμιση ενός ανελκυστήρα ατόμων και μίας νέας εγκατάστασης  ενός ανελκυστήρα φορτίων, στο Ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα

CPV:  424116100-6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
            50750000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
            50710000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.