Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Αριθ. πρωτ Διακήρυξης :Γ99/3637/1209536/10.10.19

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης από οπτοπλινθοδομή, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του ΕΦΚΑ επί της οδού Χρ. Σμύρνης αρ. 3 στη Ν. Ιωνία

CPV: 45453100-8

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10.10.2019

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής προσφορών: 21.10.2019 και ώρα 16:00