Πρόσκληση

Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 550437/22-11-2022

Τίτλος: Πρόσκληση για την προμήθεια είκοσι (20) επιτραπέζιων αριθμομηχανών (χαρτοταινίας 12 ψηφίων), για τις ανάγκες των δομών χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 Ν. 4412/16), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ (1.240,00€ συμπ/νου ΦΠΑ).     

Ημ/νία Διενέργειας: 1/12/2022    

Προϋπολογισμός: 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

Κύρια Κατηγορία: Προμήθειες

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/11/2022    

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ : 2810-303567