Προκήρυξη των δώδεκα (12) θέσεων Γενικών Διευθυντών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Αρ. πρωτ. Προκήρυξης:    4277/04-01-2023

Τίτλος: Προκήρυξη των δώδεκα (12) θέσεων Γενικών Διευθυντών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/01/2023