Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Αρ. Πρωτοκόλλου:

Γ31/4282/2018

Θέμα:

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Η’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΦΚΑ 

 

Κωδικός CPV:

 

66114000- 2 

 

Ημ/νία Δημοσίευσης:

 

14/11/2018

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:

 

11/12/2018