Προκήρυξη διαγωνισμού για στέγαση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:

272233/23-10-2020

 

Θέμα:

 

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση  της Γ΄ Τοπικής Διεύθυνσης Βορείου Τομέα Αθηνών του e-ΕΦΚΑ. 
  

 

Κωδικός CPV:

 

66114000- 2

 

Ημ/νία Δημοσίευσης:

 

27-10-2019

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:

 

25/11/2020