Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    301629/16-11-2020

ΑΔΑ: 6ΧΨΞ46ΜΑΠΣ-ΑΒΗ

Τίτλος: Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Δ/νσης Αργολίδας στην Νέα Τίρυνθα και χώρων αρχείων στο Άργος

Κωδικός CPV: 66114000- 2

Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/11/2020

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 17/12/2020

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραμματεία του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών e-ΕΦΚΑ Αργολίδας επί της οδού 25ης Μαρτίου 45, Ναύπλιο, τκ.21100.