Πλήρης ανακαίνιση του ιδιόκτητου κτηρίου του e- Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο