eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:    ΦΓ 22/19
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘ. ΑΓΑΘΩΝ 
Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια α) Δικτυακού εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών, καθώς και β) υλικών συσκευασίας για την αποστολή μηχανογραφικού εξοπλισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
ΦΓ 22/19

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/11/2019

Ημ/νία Διενέργειας: 09/12/2019

Προϋπολογισμός: 7.797,64 € πλέον ΦΠΑ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες: Ε.Φ.Κ.Α., (Αγ. Κων/νου 8,  Τ.Κ. 104 31, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 213 Τμήμα Πρωτοκόλλου της Δ/νης Προμηθειών)