ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 27E/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος: Για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ για την θερινή περίοδο 2020.

Προϋπολογισμός: 5.442.814,03€ πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (6.205.428.00€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/06/2020

Πληροφορίες:    Γεμιστού Ελένη
                           Τηλ. 210 -36 66 052
                           Ξυλογιάννη θεοδώρα
                           Τηλ. 210.36 66 314