Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.πρωτ.διακήρυξης :135421/15-4-21)

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.πρωτ.διακήρυξης :135421/15-4-21), που αφορά την Προμήθεια α) Υγρών καθαρισμού και β) Υλικών καθαρισμού, για την κάλυψη των αναγκών των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, (ΦΓ 19/21)