eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 13/20

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 125299/19-06-20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘ. ΑΓΑΘΩΝ 

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 230 εκτυπωτών και αναλωσίμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΦΚΑ ,προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 19/06/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 02/07/2020

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες:Ε.Φ.Κ.Α.(Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, 5ος όροφος,  Τμήμα Πρωτοκόλλου)