Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 182039

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ    (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Τίτλος: Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  
προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #57.587,88 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #71.408,97 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2023 για την προμήθεια:
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών κτιρίων που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Καβάλα, ποσού #50.798,09 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #62.989,63 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.
Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που εξυπηρετούν   Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Καβάλα, ποσού #6.789,79 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #8.419,34 €#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/01/2023

Ημ/νία Διενέργειας: 16/02/2023

Προϋπολογισμός:#57.587,88 €# πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531059200 Μαυρίδης Νικόλαος 2531059212