eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 56Ε/19

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ    (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Τίτλος: Διακήρυξη επαναληπτικού  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 973.790,32 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.207.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα (60) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν. 4412/2016).Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0816 (Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης) προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/10/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 06/11/2020 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/11/2020

Προϋπολογισμός: #973.790,32€ πλέον ΦΠΑ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-ΕΦΚΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671