eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:    ΦΓ 24Ε/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA

Τύπος: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με συντετμημένη προθεσμία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016 .

Τίτλος: Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 2.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης (100 τεμαχίων) για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 10.440,00€ πλέον (του ισχύοντος) ΦΠΑ, ήτοι 11.066,40€ συμπ/νου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/09/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 09/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: #10.440,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 11.066,40€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.)