Διακήρυξη Δημόσιου  Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:   537001/11-4-2024

ΑΔΑ:    66B846MAΠΣ-ΠΜΟ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου  Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για : α) την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου και β)των ΚΕΠΑ Λασιθίου, με έδρα  τον Αγ. Νικόλαο.    

Κωδικός CPV:    70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης:   12/04/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 16/5/2024

Τόπος Υποβολής Προσφορών:    Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου επί της οδού Επιμενίδου 12, Αγ. Νικόλαος-ΤΚ 72100- Κρήτη.