Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    427685/12-9-2023 

Θέμα:    Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου του e-ΕΦΚΑ. 

Κωδικός CPV:    70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης:    13/9/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:    16-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:    Γραφείο Προϊσταμένου του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου, Λακκί Λέρου, Τ.Κ. 85400, Λέρος.