Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 427755/12-09-23 

ΑΔΑ:  ΨΦ6Η46ΜΑΠΣ-1ΧΜ 

Θέμα:  Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της  «Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών», με έδρα τα Γρεβενά.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 12.09.2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 3/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Tμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών  της Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη 70-72, Γρεβενά