Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 275559/10-06-2022

ΑΔΑ: 6ΗΤΗ46ΜΑΠΣ-ΡΘΤ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης e – ΕΦΚΑ  Α΄ Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/6/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 11/7/2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών  της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Βοιωτίας επί της οδού Αισχύλου και  Οδυσσέως, Λιβαδεία- ΤΚ 32131