Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 440230/27-09-2022

ΑΔΑ:  6ΔΩΧ46ΜΑΠΣ-Υ08

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Β΄ Αποκεντρωμένου τμήματος Σητείας της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου. 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27.09.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 1.11.2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών του Β΄ Αποκεντρωμένου Τμήματος Σητείας , επί της οδού 4ης Σεπτεμβρίου  14, Σητεία Κρήτης, ΤΚ 72300.