Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 434190

ΑΔΑ:ΨΘΩ146ΜΑΠΣ-25Χ  

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Αιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Αγρίνιο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 1-11-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:   Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τοΑγρίνιο, (Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου 47 Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο).