Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  245723/26-05-2022

ΑΔΑ:67ΚΨ46ΜΑΠΣ-ΝΙΤ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των: α) Τοπικής Διεύθυνσης Σάμου του e-ΕΦΚΑ στη Σάμο  και  β) Αποκεντρωμένου ΤμήματοςΙκαρίας,  στον  Αγ. Κήρυκο.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/05/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτώντης Τοπικής Διεύθυνσης Σάμου επί της οδού Καλομοίρη και Σταματιάδη,Σάμος-ΤΚ 83100