Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:  134450/21-3-2023

ΑΔΑ: 69Ο746ΜΑΠΣ-ΠΒ1

Θέμα:  Διακήρυξη Δημόσιου επαναληπτικου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Αιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Αγρίνιο

Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/03/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:  6η Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τοΑγρίνιο, (Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου 47 Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο).