Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Νέων Μουδανιών    

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    843562/13-06-2024

ΑΔΑ:    62ΧΥ46ΜΑΠΣ-20Υ

Θέμα:    Διακήρυξη 2ου Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Νέων Μουδανιών

Κωδικός CPV:    70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης:    14/6/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:    27/6/2024

Τόπος Υποβολής Προσφορών:    Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Νέων Μουδανιών, Γ. Παπανδρέου 17, Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά