Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 39-19)

Φάκελος:   ΦΠΥ 39/19

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  2966/07-01-2021

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος

Προϋπολογισμός: 111.549,56 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/01/2021

Ημ/νία Διενέργειας: 28/1/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Μπιντζα Νίκη (Αρ.τηλ.210-3729506, 210-3729772)