Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΦΠΥ 30 / 2021)

Αρ. Φακέλου:    ΦΠΥ 30/2021 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:137397/16-04-2021

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού μόνο σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ιδιόκτητα και μισθωμένα), χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής , για χρονικό διάστημα ενός έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος. ΦΠΥ 30 / 2021 

Ημ/νία Διενέργειας: 03/06/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Υ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός: #320,078.16€#

Ημ/νία Δημοσίευσης: 16-04-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ  αρ.τηλ. 210-5279925 ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ      αρ. τηλ. 210-5279924