Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 6/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη μεταφραστή–ών ιατρικών γνωματεύσεων και λοιπών εγγράφων από όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. (δηλαδή Αγγλική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Εσθονική, Ιταλική, Ιρλανδική, Ισλανδική, Ισπανική, Κροατική, Λετονική, Λιθουανική, Μαλτέζικη, Νορβηγική, Ολλανδική, Ουγγρική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβακική, Σλοβενική, Σουηδική, Τσεχική και Φινλανδική) καθώς και Αραβική και Σερβική, στην ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Ημ/νία Διενέργειας: 31/8/2020

Προϋπολογισμός: 902.600,00#€ πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (1.119.224€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Πληροφορίες:Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα (Αρ.τηλ.210-3729672)