eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:   ΦΓ 67/20

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών χρήσης του προϊόντος Oracle GoldenGate και την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης (Product Support) των αδειών για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 76.698,76 € πλέον ΦΠΑ ή 95.106,46 € συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 76.698,76 € πλέον ΦΠΑ ή 95.106,46 € συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής ηλεκτρονικών Προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημ/νία Διενέργειας: 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Τύπος: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 κάτω των ορίων. 

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/02/2021