Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:       ΦΠΥ 31ΕEΕ/18

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών
Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ 

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των πάσης φύσεως εργασιών  επισκευής και συντήρησης καθώς και των αναγκαίων  ανταλλακτικών  και ελαστικών που θα χρειαστούν κατά τη συντήρηση ή επισκευή των οχημάτων ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ πανελλαδικά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/09/2019

Ημ/νία Διενέργειας: 03/10/2019

Προϋπολογισμός: #90.000,00# € πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες: Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-5213609