Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 6/21)

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 6/21 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  136243/16-04-2021  

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής  υπηρεσιών για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α. χρονικής διάρκειας δύο (2)ετών, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους.

Ημ/νία Διενέργειας: 21/05/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #1,590,000.00€#

Ημ/νία Δημοσίευσης: 16-04-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-37 29 506 /  210 37 29 772