eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 24/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τύπος: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με συντετμημένη προθεσμία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016 .Πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων, για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες συνδέονται με την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού COVID-19.

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια : κάτω των ορίων, για την προμήθεια: α) 6.000 τεμαχίων αντισηπτικό gel χεριών με αντλία χρήσης (συσκευασίας των 500ml) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 35.160,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.269,60€ συμπ/νου ΦΠΑ  (Ομάδα Α) και β) 2.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης (100 τεμαχίων) μεγέθους medium, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 10.440,00€ πλέον (του ισχύοντος) ΦΠΑ, ήτοι 11.066,40€ συμπ/νου ΦΠΑ (Ομάδα Β) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την κάθε Ομάδα

Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/07/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: #45.600,00€ πλέον Φ.Π.Α.