eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 56/19

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 89519/15-05-2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ    (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.084.677,42 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.345.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε(65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν. 4412/2016), η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελείται από 2 παράγοντες:                                                       -το κόστος απόκτησης (μακροχρόνιας μίσθωσης) του αυτοκινήτου (άθροισμα των υποπεριπτώσεων (αα), (γγ) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 87 του Ν. 4412/16),και
- το κόστος χρήσης (κόστος καυσίμων) του αυτοκινήτου (υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 87 του Ν. 4412/16.Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0816 (Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης) προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α.          ΦΓ 56/19

Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/05/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 25/06/2020

Προϋπολογισμός: 1.084.677,42€ πλέον ΦΠΑ