Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:       ΦΓ 21/19

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘ. ΑΓΑΘΩΝ 
Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας Close Control Unit (CCU) για τις ανάγκες του κεντρικού Computer room, στο κτίριο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/8/2019

Ημ/νία Διενέργειας: 5/9/2019

Προϋπολογισμός: 39.640,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ε.Φ.Κ.Α., (Αγ. Κων/νου 8,  Τ.Κ. 104 31, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 213 Τμήμα Πρωτοκόλλου της Δ/νης Προμηθειών)