ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΑΞ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4277/4-1-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΔΑ: 6Η5Β46ΜΑΠΣ-ΜΕΤ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- (Π.Υ.Σ.Υ.)  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- (Π.Υ.Σ.Υ.)  ΚΡΗΤΗΣ

- (Π.Υ.Σ.Υ.) ΑΤΤΙΚΗΣ