eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16. (ΦΠΥ33/19)